Get Adobe Flash player

Zwiedzamy Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich.

Kolejna wycieczka uczestników projektu "O czym mówią wieki, a co pachnie w kuchni". Tym razem zwiedzaliśmy Muzeum - Kaszubski Park Etnograficznewe Wdzydzach Kiszewskich.

Operacja współfinansowana jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt.  „Świetlicę swą widzę ogromną, czyli organizacja wydarzeń i szkoleń podnoszących poziom kapitału społecznego, w tym związanych z zachowaniem dziedzictwa, ochrony środowiska i klimatu” realizowanego w ramach Poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyznanego za pośrednictwem LGD „Wstęga Kociewia”.

Poniżej kilka zdjęć.