Get Adobe Flash player

Realizacje ze środków własnych

XVI Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Organizatorzy: Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tczewie, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organiz

XV Powiatowy Turniej KGW

Organizatorzy: Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tczewie, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organiz

XIII Powiatowy Turniej KGW

Organizatorzy: Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tczewie, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organiz