Get Adobe Flash player

Program Operacyjny Kapital Ludzki

Akademia Tradycji Kociewskich

POKL - Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” od  II-XII.2013.

Projekt w trakcie realizacji.