Get Adobe Flash player

Wskrzesić historię - renowacja zapomnianego cmentarza ewangelickiego w Lignowach Szlacheckich

Dnia 26 lipca 2015 roku Fundacja Banku Zachodniego WBK zakończyła nabór wniosków do konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet złożyło wniosek o grant pt.: Wskrzesić historię - renowacja zapomnianego cmentarza ewangelickiego w Lignowach Szlacheckich.

Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Lignowy Szlacheckie poprzez renowację zaniedbanego cmentarza ewangelickiego i zbudowanie miejsca pamięci ze ścieżką edukacyjną oraz postawienie kamienia z tablicą pamiątkową co wpłynie na poprawę estetyki wsi i wskrzesi historię o ludziach, dziejach wsi i podobnych cmentarzach położonych na terenie gminy Pelplin.

Cmentarz ewangelicki jest reliktem obecności na naszych terenach emigrantów z Niemiec i Holandii. Po II wojnie pozostawiono go bez opieki, a przez kolejne lata ulegał niszczeniu i dewastacji. Działania związane z dbaniem o miejsce pochowku dawnych mieszkańców będą dowodem kultury, pięknym wspomnieniem historii, szacunku i zbiorowej pamięci współczesnego pokolenia o tych, którzy odeszli.

Beneficjentami projektu będę mieszkańcy wsi Lignowy Szlacheckie i turyści podróżujący drogą krajową 91 Gdańsk-Toruń. Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lignowy Szl. poprzez renowację zaniedbanego cmentarza ewangelickiego i zbudowanie miejsca pamięci. Działanie te będą miały znaczący wpływ na poprawę estetyki wsi oraz wskrzeszą historię o ludziach, dziejach wsi i podobnych cmentarzach na terenie gminy Pelplin. W ramach projektu zostały zaplanowane prace polegające na odkrzaczeniu i oczyszczeniu terenu, wykopaniu resztek uszkodzonych nagrobków oraz ich częściowa renowacja, a także zbudowanie ścieżki edukacyjnej z tablicami informacyjnymi opisującymi historię wsi. Posadowiony zostanie kamień z tablicą pamiątkową wokół którego posadzone będą byliny i krzewy. Korzyści: uporządkowany teren będzie służył organizacji zadań przypominających historię wsi takich jak grupowe i indywidualne spacery historyczne alejką edukacyjną; zapalanie zniczy z okazji Dnia Zmarłych.