Get Adobe Flash player

Wizyta studyjna w Garncarskiej Wiosce

W dniach 12-13 czerwca 2015 r.  44 osobowa grupa kobiet z powiatu kościerskiego, kwidzyńskiego, starogardzkiego i tczewskiego działających na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich m.in. liderki wiejskie, właścicielki gospodarstw agro- i ekoturystycznych, przedstawicielki stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z województwa pomorskiego brały udział w wizycie studyjnej do Przedsiębiorstwa Społecznego „Garncarska Wioska” sp. z o.o. w miejscowości Kamionka k/Nidzicy.

 

Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie z dobrymi praktykami z zakresu funkcjonowania wiosek tematycznych, kultywowania tradycji i obyczajów oraz odtwarzania ginących zawodów. Wyjazd studyjny był również okazją do podniesienie wiedzy na temat działalności spółdzielni socjalnej jako alternatywnego źródła dochodu mieszkańców wsi oraz kompetencji niezbędnych do stworzenia lokalnego produktu turystycznego.

Przedsięwzięcie służyło upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych i wiosek tematycznych, które przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego wsi, kreowania nowych produktów turystycznych, a tym samym rozwoju przedsiębiorczości i różnicowania działalności na obszarach wiejskich.

Dwudniowy wizyta studyjna obejmowała szkolenia na temat powstania i funkcjonowania Przedsiębiorstwa Społecznego, które rozpoczęto budować  w 2007 roku i po dzień dzisiejszy ciągle się rozwija. Trzy miesiące temu utworzono Gospodę.  Program wizyty to także poznanie obiektów na terenie „Garncarskiej Wioski” w tym garncarni, kuźni, mazurskiej stodoły, jarzębinowego teatru, Rajskiego Ogrodu, domu pracy twórczej dla dzieci i młodzieży „Niezapominajka”. Kolejnymi punktami wizyty studyjnej były warsztaty rzemieślnicze: toczenie na kole garncarskim i malowanie na ceramice.  

W organizację wyjazdu zaangażował się Krzysztof Pałkowski zastępca dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Bernadeta Hamerska z Koła Gospodyń Wiejskich z Wielkiego Klincza powiat kościerski, Irena Bargieł z Koła Gospodyń Wiejskich z Benowa powiat kwidzyński, Alina Jeleń ze Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia powiat starogardzki oraz Krystyna Gierszewska ze Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet  powiat tczewski.

Organizatorzy przedsięwzięcia: Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego.

Wyjazd współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.