Get Adobe Flash player

Warsztaty ekologiczne

Za nami kolejne warsztaty w ramach projektu "O czym mówią wieki, a co pachnie w kuchni". Tym razem ekologiczne o tematyce przyrodniczo - ekologicznej Kociewia. Podczas prezentacji multimedialnej uczestnicy poznali cenne przyrodniczo obszary Kociewia Tczewskiego w tym obszary objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000. Podczas warsztatu terenowego przy pomocy lornetek i lunety obserwowano ptaki w przybliżeniu. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się także napotkane rośliny znane i nie znane, które rosną wokół nas i na pobliskich łąkach. Dla uczestników były także przewodniki przyrodnicze.

Operacja wspófinasowana jest ze środków EFRON otrzymanych w ramach projektu grantowego "Świetlicę swą widzę ogromną, czyli organizacja wydarzeń i szkoleń podnoszących poziom kapitału społecznego, w tym związanych z zachowaniem dziedzictwa, ochrony środowiska i klimatu" realizowanego w ramach Poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyznanego za pośrednictwem LGD " Wstęga Kociewia".