Get Adobe Flash player

"W cieniu lignowskiego kościoła"

Dnia 15 grudnia 2015 roku w Lignowach Szlacheckich odbyła się gala podsumowująca międzypokoleniowy projekt „Ocalić od zapomnienia” realizowany przez miejscową organizację Kociewskie Forum Kobiet w partnerstwie z Zespołem Kształcenia i Wychowania w Rudnie.

Projekt miał na celu zabezpieczyć przed nieodwracalną utratą losy najstarszych mieszkańców wsi Lignowy Szlacheckie, których czas nie oszczędza i na zawsze odchodzą wraz z bogatą historią swojego życia. W efekcie powstał album „W cieniu lignowskiego kościoła”. Na jego kartach utrwalone zostało życie, tradycje, mowa, zwyczaje, pamiątki, fotografie, praca i zabawa, lignowaków. Ich wspomnienia będą szczególnie cenne dla młodego pokolenia i prawdziwą lekcją o historii wsi, kościoła, ludzi, i Kociewia.

We wtorkowe południe do gustownie przystrojonej starymi fotografiami świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich licznie przybyli obecni i dawni mieszkańcy wsi i goście: Patryk Demski burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, Mirosław Chyła przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie, ks. Zdzisław Styn, Bogdan Badziong, Mariusz Śledź radny Rady Miejskiej w Pelplinie, Dariusz Jakubowski dyrektor i Aldona Chrzanowska wicedyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie, Krzysztof Zieliński wicedyrektor Szkoły Katolickiej z Tczewa, byli nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lignowach, Maciej Bartosiak prezes miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, Eugeniusz Niemiec sołtys wsi Lignowy Szlacheckie, Zofia Czarnowska wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Piecach.

Uroczystość rozpoczął prowadzący galę Wiesław Świtała. Potem głos zabrała inicjatorka i realizatorka projektu, mieszkanka wsi i jednocześnie radna Rady Miejskiej w Pelplinie Krystyna Gierszewska. Serdecznie powitała zebranych i na samym początku dziękowała szczególnie najstarszym mieszkańcom, którzy w miesiącach wakacyjnych przyjęli w swoich domach lignowską młodzież z II klasy Gimnazjum ZKiW w Rudnie i opowiadali bogate przedwojenne, wojenne i powojenne historie, swojego życia toczącego się w cieniu lignowskiego kościoła. Następnie w imieniu partnera głos zabrał Dariusz Jakubowski dyrektor ZKiW w Rudnie, lignowiak z urodzenia i historyk Krzysztof Zieliński oraz Patryk Demski burmistrz Miasta i Gminy Pelplin.

Kolejnym punktem programu był występ dzieci z Przedszkola Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie Filia w Lignowach, które w strojach kociewskich recytowały wiersze w gwarze kociewskiej. Nagrodzono je gromkimi brawami.

Po ich występie nastąpiła prezentacja multimedialna „Gadómy po naszamu”, podczas której przedstawiono kolejne etapy projektu, nazwiska dziewięciu uczniów przeprowadzających rozmowy, nazwiska seniorów wsi, którzy wspominali minione lata. Można było zobaczyć tych ludzi na ekranie i posłuchać ich wypowiedzi mówione gwarą kociewską wymieszaną z językiem polskim. Widać było duże zaciekawienie i wzruszenie na twarzach wielu osób, a nawet łzy... radości, że ktoś pokazał ich często trudne życie i obudził wspomnienia z tamtych lat. Przy kawie i słodkim poczęstunku przywoływali prace w polu, zabawy, wesela, brak wody w domu, mroźne zimy, przyjęciny, wesela, pożary, powodzie, księży, Boże Ciało.... Obecni na gali z ciekawością oglądali wystawę starych fotografii w powiększonym formacie, stare mapy wsi z 1874 roku szukając na nich swoich bliskich lub domów, których już nie ma. Na zakończenie nastąpiła krótka prezentacja albumu „W cieniu lignowskiego kościoła” i każdy obecny otrzymał taki album na pamiątkę.

Książkę podzielono na dwa rozdziały. Pierwszy przedstawia fakty z historii wsi, kościoła i para­fii, a także opisuje osobliwości wioski, ciekawe, miejscowe nazwy dzielnic i przedmiotów. Znaj­dziemy tutaj wykaz kapłanów żyjących w lignowskiej parafii w XIX i XX wieku, interesujące in­formacje o związkach z Niziną Walichnowską. Poznajemy wpływ budowy kolejki wąskotorowej, linii telefonicznej i elektrycznej na rozwój gospodarczy wsi. Album zawiera ciekawostki histo­ryczne oraz dotyka spraw osadnictwa w tym niemieckiego, mającego wpływ na wielokulturowość społeczności wiejskiej przez kilka wieków.

Zarys historyczny zazębia się ze wspomnieniami mieszkańców, które zebrane zostały przez uczniów i opisane w drugim rozdziale albumu. Z nich dowiadujemy się o obrzędowości, pozna­jemy pracowite wiejskie życie, czas zabawy i odpoczynku. Możemy śledzić losy instytucji i or­ganizacji, które nadawały rytm codziennym dniom. Cechą charakterystyczną albumu jest ciągłe przeplatanie wspomnień mieszkańców z życiem kościoła, parafii i duszpasterzy. Wspomnienia uzupełniają fotografie stanowiące prawdziwą dokumentację o przodkach. Przedstawiają dawne domy, których już nie ma, ludzi, którzy odeszli, uroczystości kościelne czy zwykłe życie rodzinne toczące się w cieniu lignowskiego kościoła.

Projekt "Ocalić od zapomnienia" dofinansowany przez Gminę Pelplin w ramach realizacji zadania publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego.