Get Adobe Flash player

VIII Powiatowa Gala Wolontariatu

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego ogłasza nabór nominacji osób, grup, instytucji i firm, które mogą poszczycić się wyjątkową i wybitną aktywnością społeczną. Nagrody w aż 6 kategoriach zostaną wręczone podczas VIII Powiatowej Gali Wolontariatu 9 grudnia 2016, której gospodarzem jest Gmina Subkowy.

Gala Wolontariatu jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat, szczególnie w życiu młodych ludzi. Ponadto pozwala docenić najaktywniejszych, nie tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację inicjatyw społecznych i działające na rzecz dobra wspólnego.

W tym roku przyznane zostaną nagrody w następujących kategoriach:
1. Wolontariusz Roku
2. Grupa Wolontariuszy Roku
3. Inicjatywa społeczna Roku
4. Organizacja/Instytucja przyjazna wolontariuszom
5. Firma przyjazna społeczności lokalnej
6. Animator Roku

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w powiecie tczewskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 2 grudnia 2016 r.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wolontariat.tczew@gmail.com .

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na formularzach, które można znaleźć
poniżej (w załączonych plikach) lub pobrać poprzez kliknięcie łącza w nazwie kategorii. Dla każdej kandydatury należy wypełnić jeden formularz oraz załączyć minimum 2 zdjęcia z akcji.

Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza
przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć.

Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych działaniach.

Do 7 grudnia 2016 Kapituła, składająca się z osób nagrodzonych w ubiegłych latach oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i Rady organizacji, wybierze laureatów konkursu.

Rada Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie i VIII Powiatowej Gali Wolontariatu 9 grudnia 2016 (piątek) o godz. 17:00 w Domu Kultury w Subkowach.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane
 ze środków Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Subkow

Laureaci ubiegłorocznego konkursu Powiatowej Gali Wolontariatu:

 

WOLONTARIUSZKA ROKU – Anna Nowak z Tczewa

WYRÓŻNIENIE: Henryka Podwalska z Lipiej Góry

 

GRUPA WOLONTARIUSZY ROKU – Wolontariusze Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze

WYRÓŻNIENIE: Rada Młodzieży OSiW OHP w Tczewie

 

INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU – Budowa rodzinnego parku rozrywki NIVEA w Pelplinie

WYRÓŻNIENIA: Maraton Fundacji DASZRADE w Opaleniu, Projekt „Radosny zakątek” w Subkowach i Projekt „STECKA – kompleksowa ścieżka rozwoju młodzieży z Gminy Morzeszczyn”

 

INSTYTUCJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM – Dom Pomocy Społecznej w Gniewie

WYRÓŻNIENIE: Stowarzyszenie „Pomoc za jeden uśmiech” w Subkowach

 

FIRMA PRZYJAZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – FAMA Sp. z o.o. z Gniewu

WYRÓŻNIENIE: P.P.H.U. Rollmax z Wielkiej Słońcy

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: „Strategiczny partner społeczności lokalnej” – Bank Spółdzielczy w Tczewie

 

ANIMATORKA ROKU – Mirela Rolnik z Nowej Cerkwii

WYRÓŻNIENIA: Izabela Chyła z Gniewu i Fabian Libner z Tczewa

animator_roku_2016.doc

firma_przyjazna_spolecznosci_lokalnej_2016.doc

grupa_wolontariuszy_roku_2016.doc

inicjatywa_spoleczna_roku_2016.doc

organizacja_instytucja_przyjazna_wolontariuszom_2016.doc

wolontariusz_roku_2016.doc