Get Adobe Flash player

Umowa grantowa podpisana

Dnia 28.01.2019 roku nastąpiło podpisanie umowy grantowej z Lokalną Grupą Działania "Wstęga Kociewia". Projekt pod tytułem "O czym mówia wieki, a co pachnie w kuchni" realizować będziemy od 01.03.2019 do 31.10.2019 roku. Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi Lignowy Szlacheckie i gminy Pelplin oraz pogłębienie wiedzy związanej z dziedzictwem kulinarnym, historycznym i ekologicznym obejmujacej część Kociewia, Pomorze Nadwiślańskie, obszar wsi i terenów Pelplin- Gniew poprzez organizację tematycznych warsztatów historycznych, kulinarnych i ekologicznych.

Operacja współfinansowana jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. "Świetlicę swą widzę ogromną, czyli organizacja wydarzeń i szkoleń podnoszących poziom kapitału społecznego, w tym związanych z zachowaniem dziedzictwa, ochrony środowiska i klimatu" realizowanego w ramach Poddziałania "Wsparcie na wdrażanie opercji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyznanego za pośrednictwem LGD "Wstęga Kociewia".