Get Adobe Flash player

REKRUTACJA

Po szerokiej kampanii promocyjnej w lokalnych mediach, na stronach internetowych, tablicach ogłoszeń i plakatach z dniem 1 marca 2013 roku zakończono nabory uczestników projektu „Akademia Tradycji Kociewskich”.  Spotkania rekrutacyjne przeprowadzono w świetlicy w Gogolewie, Radostowie i Lipiej Górze oraz w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie. Spośród 52 pań przybyłych na spotkania dokonano wyboru 40 uczestników w wieku 40+, zapoznano z Regulaminem i wypełniono Deklaracje uczestnictwa w projekcie i inne dokumenty projektowe.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
„Akademia Tradycji Kociewskich”