Get Adobe Flash player

Ocalić od zapomnienia

Dnia 15 grudnia o godz. 12:00 w świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich odbędzie sie gala podsumowujaca projekt "Ocalić od zapomnienia". Efektem działań projektowych będzie album „W cieniu lignowskiego kościoła”, który opowiada o międzywojennym, wojennym i powojennym życiu mieszkańców wsi Lignowy Szlacheckie położonej w gminie Pelplin w powiecie tczewskim. Książka liczy 88 stron formatu A4 i 130 fotografii z rodzinnych zbiorów mieszkańców wsi.

Album podzielono na dwa rozdziały. Pierwszy autorstwa Krzysztofa Zielińskiego przedstawia fakty z historii wsi, kościoła i parafii, a także opisuje osobliwości wioski, ciekawe, miejscowe nazwy dzielnic i przedmiotów. Znajdziemy tutaj wykaz kapłanów żyjących w lignowskiej parafii w XIX i XX wieku, interesujące informacje o związkach z Niziną Walichnowską. Poznamy wpływ budowy kolejki wąskotorowej, linii telefonicznej i elektrycznej na rozwój gospodarczy wsi. Album zawiera ciekawostki historyczne oraz dotyka spraw osadnictwa w tym niemieckiego, mającego wpływ na wielokulturowość społeczności wiejskiej przez kilka wieków.

Zarys historyczny zazębia się ze wspomnieniami mieszkańców, które zebrane zostały przez uczniów i opisane przez Krystynę Gierszewską w drugim rozdziale albumu. Z nich dowiadujemy się o obrzędowości, poznajemy pracowite wiejskie życie, czas zabawy i odpoczynku. Możemy śledzić losy instytucji i organizacji, które nadawały rytm codziennym dniom. Cechą charakterystyczną albumu jest ciągłe przeplatanie wspomnień mieszkańców z życiem kościoła, parafii i duszpasterzy. Wspomnienia uzupełniają fotografie stanowiące prawdziwą dokumentację o przodkach. Przedstawiają dawne domy, których już nie ma, ludzi, którzy odeszli, uroczystości kościelne czy zwykłe życie rodzinne toczące się w cieniu lignowskiego kościoła.

Partnerem w projekcie jest młodzież II klasy Gimnazjum Zespółu Kształcenia i Wychowania w Rudnie.  Realizacja od 01.05.2015 - 31.12.2015 roku, współfinansuje Gmina Pelplin.