Get Adobe Flash player

Ocalić od zapomnienia

„Ocalić od zapomnienia”, to tytuł międzypokoleniowego projektu realizowanego przez Kociewskie Forum Kobiet w partnerskie z Zespołem Kształcenia i Wychowania w Rudnie w okresie od maja do grudnia 2015 roku.

Celem projektu jest zabezpieczenie przed nieodwracalną utratą ciekawych ludzkich historii, wspomnień, podań, legend, zachowań, pamiątek, fotografii i wytworzonych prac mieszkańców wsi Lignowy Szlacheckie. Ich losy pozwolą młodemu pokoleniu lepiej poznać swoje korzenie i tradycje przodków. 

W efekcie działań projektowych przetrwa niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi Lignowy Szlacheckie w zakresie zwyczajów i gwary kociewskiej. Powstanie książka – album „W cieniu lignowskiego kościoła”, opracowany zostanie pokaz multimedialny prezentujący wywiady z seniorami oraz film z zarejestrowaną gwarą kociewską pt.:„Gadómy po naszamu”. Projekt zakończy uroczysta impreza „Dyskoteka starego i młodego człowieka”, podczas której rozdane zostaną albumy.

Przedsięwzięcie realizować będzie Kociewskie Forum Kobiet wspólnie z dziesięcio osobową grupą gimnazjalistów  z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie, którzy mieszkają w Lignowach Szlacheckich.

Całe wydarzenie zredukuje odwieczny konflikt pokoleń, poprawi wizerunek młodzieży, zapewni młodym i seniorom ciekawą i pożyteczną alternatywę spędzania czasu wolnego, podniesie poziom wiedzy o regionie oraz wzrośnie szacunek dla starszego pokolenia.

Projekt "Ocalić od zapomnienia" współfinansuje Gmina Pelplin.