Get Adobe Flash player

"O czym mówią wieki..." cd...

Dnia 7 maja 2019 roku odbyły się kolejne warsztaty historyczne w projekcie "O czym mówią wieki, a co pachnie w kuchni". Tym razem poświęcone wsi Lignowy Szlacheckie i okolic oraz Polski w okresie medzywojennym, a dnia 14 maja br. grupa uczestników projektu wyjechała do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Uczestnicy razem z prowadzącym Krzysztofem Zielińskim przywoływali istnijace w tamtych czasach instytucje, budynki, gospody, sklepy, zawody.  Wieś była samowystarczalna, większość rodzin posiadała kawałek ziemi. Prawie każda rodzina hodowała  krowy, świnie, kozy, owce i wszelaki drób. We wsi było dużo pastwisk, koni, a mnogość zwierząt rzucała sie w oczy. Obecni na warsztatach wyliczali co było kiedyś we wsi: dwie gospody (w budynku Kilkowskiej i u Raszei), gdzie odbywały sie zabrania ludowe, sztuki teatralne, zabawy wiejskie; mleczarnia (u Jabłońskiego), do której rolnicy zwozili mleko od swoich krów; poczta (u Zwolińskiej); piekarnia i sklep ( w budynku Kilkowskiej); więzienie tzw. kibitka; był kołodziej Gala, murarz Grabowski, szewc Kadzikowski, kowale Pielecki Franciszek (gminny urzędowy) i Zieliński Leon (prywatny); była akuszerka, murarze np. Grabowski, krawiec Łatka, kierowca pierwszego samochodu osobowego we wsi Czaja Seweryn, którego właścicielem był Błażek Franciszek, były też prządki co przędły wełnę owczą, kucharki, elektrycy, fornale, szwajcry, robotnicy polowi, robotnicy sezonowi zwani sałkami, itp. 

Uczestnicy warsztatów wspominali i opowaidali o potrawach tutejszej kuchni, które kiedyś gotowały babcie, prababcie, a które odziedziczyły i także dziś gotują dla swoich rodzin. Grupa otrzymała także egzemplarz pt.: " Nauka gotowania do użytku ludu polskiego " ułożona z prac konkursowych Marii Reszelskiej, Stanisławy Mittmann i Stefanii Królikowskiej opracowanej przez Jarosława Dumanowskiego i Macieja Mazurkirwicza.

Pan Krzystof Zielński przygotował dla uczestników warsztatów test sprawdzajacy wiedzę o historii wsi i okolic. Dwa zadania testu były dość trudne, ale ostatecznie wszyscy zaliczyli test i otrzymali certufikat.  

Operacja współfinansowana jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt.  „Świetlicę swą widzę ogromną, czyli organizacja wydarzeń i szkoleń podnoszących poziom kapitału społecznego, w tym związanych z zachowaniem dziedzictwa, ochrony środowiska i klimatu” realizowanego w ramach Poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyznanego za pośrednictwem LGD „Wstęga Kociewia”.

Poniżej zdjęcia z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: