Get Adobe Flash player

"O czym mówią wieki..."

Realizacja projektu "O czym mówią wieki, a co pachnie w kuchni" już się rozpczęła. Dnia 26 marca 2019 roku odbyły sie pierwsze (z czterech) warsztaty historyczne, które przygotował i prowadził Krzysztof Zieliński z-ca dyrektora Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie, historyk, Lignowianin. Pan Krzysztof dla 15 osobowej grupy przygotował dużo ciekawostek historycznych oraz niespodzianek w postaci pocztówki z 1914 roku, zdjęć oraz książki "Wsie powiatu tczewskiego w świetle archiwaliów od 1305 roku". Uczestnicy z dużym zaciekawieniem słuchali historii wsi Lignowy Szlacheckie sięgającej czasów I-V wieku naszej ery, a więc histori sprzed 1500 lat. Dowiedzieli się, że pierwotne osady sytuowane były w takich miejscach gdzie w pobliżu płynęły strumyki i na wzgórzach (ze względów obronnych). Tak było i w przypadku naszj wsi. Lokalizacja pierwszych osad znajdowała się poza obecnym obszarem wsi, np. za obecnym boiskiem w stronę Walichnów, po prawej stronie drogi krajowej Lignowy - Szprudowo, na południe za kurnikami, po prawej stronie drogi krajowej Lignowy - Rudno oraz po lewej w kierunku Lignowy - Rudno (koliste grodzisko wyżynne z X w n.e.). Jak dokładnie wyglądało płożenie wsi w 1874 roku zobaczyć można było na mapie z tego roku. Pan Krzysztof wyjaśniał znaczenie różnych nazw wsi w różnych okresach historii, jak np. Lywnow, Libenow, Lebnow, Liebenau, Libnowy. Tłumaczył skąd drugi człon "Szlacheckie" w nazwie wsi. Wszyscy z dużym zainteresowaniem poznawali ciekawe choć trudne początki historii Pomorza np. w latach 1118-1282, 1308, 1466-1772 czy 1970, a w tym także losy wsi i jej mieszkańców kiedy to po II Pokoju Toruńskim wieś wraz z Pomorzem wróciła do Polski. Na byłych terenach zakonnych utworzono starostwa, a Lignowy stały się specjalnym starostwem niegrodowym, dobrem szlacheckim ( stąd drugi człon w nazwie). Uczestnicy warsztatów opowiadali o historii swoich rodzin, do jakich lat i do jakich miejsc sięgają korzenie ich przodków, skąd pochodzą ich dziadowie,  kto najdłużej mieszkał we wsi Lignowy. Dowiedzieli sie też dlaczego tu, w naszej wsi, na Kociewiu mówi się "arbata", a nie "herbata" oraz, że to tu, pomiędzy Gniewem i Pelplinem zawsze żyli Kociewiacy zwani Feterakami ze względu na żyzną, czarną ziemię, którą z trudem uprawiali od wieków.

I tak przy słodkim poczęstunku, z głową pełną interesującej wiedzy historycznej warsztaty przeszły do historii. Zadowoleni uczestnicy (wcale nie znudzeni jakby niektórym sie wydawało) już nie mogą doczekać się kolejnych zajęć z panem Krzysztofem. 

Operacja współfinansowana jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. "Świetlicę swą widzę ogromną, czyli organizacja wydarzeń i szkoleń podnoszących poziom kapitału społecznego, w tym związanych z zachowaniem dziedzictwa, ochrony środowiska i klimatu" realizowanego w ramach Poddziałania "Wsparcie na wdrażanie opercji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyznanego za pośrednictwem LGD "Wstęga Kociewia".