Get Adobe Flash player

Konkurs kulinarny "Najlepsze danie z wykorzystaniem lokalnych owoców"

W imieniu Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew zapraszamy mieszkańców Kociewia do udziału w konkursie pt.: „Najlepsze danie z wykorzystaniem lokalnych owoców”.

Konkurs jest częścią projektu: Dawne odmiany drzew owocowych w północnej części Kociewia. Rezerwuar przyrodniczy, genetyczny i kulturowy Doliny Dolnej Wisły.

Regulamin i karta zgłoszenia:

Regulamin konkursu na

„Najlepsze danie z wykorzystaniem lokalnych owoców”

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych mieszkańców Kociewia. Konkurs jest częścią projektu: Dawne odmiany drzew owocowych w północnej części Kociewia. Rezerwuar przyrodniczy, genetyczny i kulturowy Doliny Dolnej Wisły.

1. Organizator:  Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew

2. Data i miejsce rozstrzygnięcia Konkursu: Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia gotowego dania dnia 07 października 2017 roku do godz. 15.00 do Domu Kultury w Subkowach pow. tczewski

3. Cel Konkursu: - popularyzacja kulinarnego wykorzystania owoców lokalnych odmian zarówno w tradycyjnym jak i nowoczesnym wydaniu

4. Warunki uczestnictwa: przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który należy dostarczyć na adres: Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet, Lignowy Szlacheckie  92,   83-121 Rudno, lub zgłosić telefonicznie: 585364754 oraz pocztą elektroniczną: k-gierszewska@wp.pl

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 05.10. 2017 r.

5. Kryteria oceny: Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

  • związek receptury z wykorzystaniem lokalnych surowców,
  • oryginalność i pomysłowość wykorzystania lokalnych owoców,
  • estetyka wykonania i podania,
  • smak potrawy

6.  Nagrody: Zwycięzca oraz laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

7. Postanowienia końcowe:  Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion,  nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach  i  uczestnikach Konkursu. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje Regulamin rozstrzyga Organizator.

8.  Osoba do kontaktu : Łukasz Ogonowski tel. 692429196, Krystyna Gierszewska, tel. 58-536-47-54 lub 783563474.

Informacje dotyczące konkursu można znaleźć również na stronach internetowych: www.forumkobiet.org.pl,  www.aktywnygniew.pl, www.heliantus.org, www.dom-kultury-subkowy.pl    

 

Formularz zgłoszenia do konkursu kulinarnego  

„Najlepsze danie z wykorzystaniem lokalnych owoców”

w ramach projektu:

Dawne odmiany drzew owocowych w północnej części Kociewia. Rezerwuar przyrodniczy, genetyczny i kulturowy Doliny Dolnej Wisły.

 

podczas  „VIII Sympozjum Kulinarnego - O jeściu na Kociewiu”

Subkowy 07.10.2017 r.

Imię i nazwisko/ nazwa szkoły/ firmy/ restauracji/ KGW

…………………………………………………………………………

Adres  ……………………………………………….....................

Nr Telefonu   ………………………………………………………

Podpis ............................................................................