Get Adobe Flash player

Kociewskie Forum Kobiet

Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet z siedzibą w Lignowach Szlacheckich, to nowa organizacja, która powstała 04 lipca 2006r.
Skupia w swoich szeregach przedstawicielki KGW powiatu tczewskiego, wspiera ich inicjatywy, jest reprezentantem oraz rzecznikiem interesów w kontaktach z innymi organizacjami oraz z administracją samorządową.

Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja i integracja mieszkańców, dbałość o kulturę, tradycje i dziedzictwo kulturowe oraz szerzenie kultury kulinarnej.

Na początku 2007 roku Kociewskie Forum Kobiet uzyskało dofinansowanie na realizację projektu "Być Gospodynią to za mało" w ramach Programu Wspierania Polskich Organizacji, Inicjatyw i Grup Kobiecych „Fundusz dla Kobiet”. Celem projektu jest stworzenie profesjonalnej Strategii Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich powiatu, której późniejsza realizacja przyczyni się do rozwiązywania nurtujących kobiety problemów.
W ramach projektu powstała niniejsza strona internetowa Kociewskiego Forum Kobiet, która ma stać się ogólnodostępnym źródłem informacji o działaniach kobiet wiejskich. Opracowany i wydany został folder o dobrych praktykach KGW.  Podczas realizacji projektu odbył się cykl szkoleń na temat pisania i zarządzania projektem, autoprezentacji i negocjacji oraz skutecznego formułowania potrzeb.

Kociewskie Forum Kobiet uczestniczy tez przy realizacji projektu w ramach Pilotażowego Programu Leader+ realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Wstęga Kociewia. Członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły w 2005 i 2006 roku w procesie tworzenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego, obecnie biorą udział w realizacji zadań zapisanych w strategii.