Get Adobe Flash player

KOCIEWIANKA=KOCIEWIAK - warsztaty nt. równości szans kobiet i mężczyzn

Natychmiast po rekrutacji rozpoczęło się pierwsze zadanie pt.: Kociewiaka=Kociewiak. W ramach tego zadania odbyły się warsztaty na temat „Równości szans kobiet i mężczyzn”. Na wsi zakorzeniły się uprzedzenia i stereotypy dotyczące tradycyjnego podziału ról i obowiązków kobiet i mężczyzn w domu i społeczeństwie. Warsztaty wzmocniły pozycję kobiet, zmotywowały do działania i skupiły uwagę na problemach i zagrożeniach wynikających ze stereotypowego podziału ról.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
„Akademia Tradycji Kociewskich”