Get Adobe Flash player

Członkowie stowarzyszenia

Każda organizacja to przede wszystkim ludzie. Nasze członkinie od lat aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności, pielęgnując tradycję, kulturę, dbając o rozwój lokalny...
Oto co napisały o sobie...

Krystyna Gierszewska
Mieszkm w Lignowach Szlacheckich gmina Pelplin. Wykształcenie średnie, 30 lat pracy zawodowej. Obecnie nie pracuję, a cały wolny czas i energię poświęcam pracy społecznej działając w różnych organizacjach kobiecych. Od reaktywacji tj. od 3 marca 2004r. jestem przewodniczącą miejscowego KGW. Funkcję prezesa Gminnego Związku Rolników , Kółek i Organizacji Rolniczych, pełnię od 2005r. Od 2006r. jestem prezesem Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet. W wyborach samorządowych 12.11.2006r. zostałam radną Gminy Pelplin.
Staram się poprawić jakość życia na wsi i od 2005r. uczestniczę w pracach Pilotażowego Programu „ Leader +” tworząc Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego. Jestem członkiem Rady Nadzorczej Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”.
Piszę projekty, pozyskuję środki i wspólnie z mieszkańcami swojej wsi i innymi partnerami organizuję różne wydarzenia kulturalne, historyczne, okolicznościowe m.in. "Marcinowe Obyczaje" i "Zaduszki w poezji " oraz w ramach "Działaj Lokalnie V”- półkolonie dla dzieci.
Dbam o dziedzictwo kulinarne swojego regionu zapisując w 2006r. dwa kociewskie smakołyki /grochowinki i fefernuski / na Listę Produktów Tradycyjnych ogłoszoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pielęgnuję tradycje wyniesione z rodzinnego domu i przekazuję je córce. Dużo czasu poświęcam dla rodziny ciesząc domowników ciepłem, zapachem i smakiem kolejnych świąt. Jestem bardzo zorganizowana i mimo różnych zajęć zawsze znajdzuję czas dla ukochanej wnuczki Agatki, z którą czytam bajki i piekę ciasteczka.
Hobby : wypieki kulinarne, pielęgnacja ogrodu i szydełkowanie.

Krystyna Borkowska
Mieszkam w Boroszewie gmina Tczew. Obecnie na emeryturze rolniczej. Od 1976r. należę do KGW, a od 2006r.jestem przewodniczącą koła. Od 2006r. należę do Zarządu Kociewskiego Forum Kobiet. Wspólnie ze społecznością swojej wsi organizuję zimowiska, Dni Seniora. Uczestniczę w dożynkach i przeglądach powiatowych. Corocznie przyjmuję w swoim domu pielgrzymkę z Gdańska / 40 osób /. Odwiedzam ludzi samotnych, a los ludzi biednych nie jest mi obojętny.
Motto : zawsze być człowiekiem.

Brygida Cyrzon
Mieszkam w Swarożynie gmina Tczew. Wykształcenie średnie, 15 lat pracy zawodowej. Obecnie na emeryturze. W latach 1992 – 2000 sołtys wsi Swarożyn. Od 1998r. pełnię funkcję prezesa w przy Parafialnym Oddziale Caritas. W organizacji kobiet wiejskich udzielm się od wielu lat, a od 2002r. jestem przewodniczącą reaktywowanego KGW w swojej wsi, od 2006r. zasiadam w zarządzie Kociewskiego Forum Kobiet. Pomagam ludziom słabszym i jestem urodzonym społecznikiem.
Troszcząc się o świetlicę wiejską napisałam projekt do konkursu „Nasza świetlica II”.
Od roku 2005 uczestniczę w europejskim programie wsparcia dla społeczności wiejskich „Leader+”. Jestem członkiem Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”. Jestem członkiem zarządu nowej organizacji dbającej o interesy kobiet wiejskich „Kociewskie Forum Kobiet”.
Hobby : haftowanie.

Ewelina Piecuch
Wykształcenie średnie. Wspólnie z mężem prowadzę gospodarstwo rolne. Jestem szczęśliwą matką 4 córek. Poza tym zajmuje się pracą społeczną. Od 1999 roku jestem sołtysem wsi Pieniążkowo. Problemy mieszkańców nie są mi obce. W KGW staram się aktywnie włączać Panie w pracę na rzecz poprawy sytuacji kobiet na wsi. W wolnym czasie lubię rozwiązywać krzyżówki i czytać dobre książki.

Maria Kamrowska
Mieszkam w Gogolewie, gmina Gniew. Mam czwórkę dzieci. Przepracowałam 33 lata: jako sprzedawca, bufetowa, i jako asystent – kierownik świetlicy Gogolewo.
Od 1973 roku jestem członkiem Koła Gospodyń Wiejskich w Gogolewie, a od 1975 roku do chwili obecnej pełnię funkcję przewodniczącej.
Od 2005 roku pełnię funkcję Prezesa Gminnego Związku Rolników Kółek I Organizacji Rolniczych w Gniewie.
Od 2006 roku jestem członkiem zarządu Kociewskie Forum Kobiet” – Tczew.
W 2004 roku otrzymałam -„Order Serca – Matkom Wsi „
W 2007 roku zostałam wyróżniona odznaką honorową – „Zasłużony Dla Rolnictwa”
Jestem organizatorem różnych imprez i spotkań z młodzieżą, dziećmi i seniorami takimi jak: „Dzień Kobiet”, „Dzień Dziecka”, spotkania opłatkowe, festyny itp. Organizuję wycieczki krajoznawcze, z których również korzystają członkinie innych kół i nie tylko. Dbam również o sprawy kultu religijnego z myślą o osobach niepełnosprawnych, dzieciach i osobach starszych w tym celu przygotowuję świetlicę wiejską Gogolewo do godnego sprawowania Eucharystii świętej.
W 2006 roku byłam inicjatorem „Niedzieli Palmowej” z barwnymi palmami przemieszczano wokół Gogolewo. Najwyższa palma miała 2,5m. wysokości. Również i w tym roku będzie zorganizowana taka procesja, a barwna palma będzie sięgała chmur. Całą okrasą była i będzie Orkiestra Dęta z Gniewu. Była to jedyna w powiecie tak barwna i uroczysta Niedziela Palmowa.
Moim marzeniem jest aby w naszej wsi było dużo kolorowych pachnących ogrodów, w naszej świetlicy życie tętniło przez cały rok, a uśmiechu nie brakowało od nikogo dla nikogo.
Współpracuję z sołectwem, szkołą i OSP, ale chciałabym aby ta współpraca była bardziej owocna.
Pomimo mojego wieku i obowiązków domowych zawsze znajduję czas na prace społeczne i dla drugiego człowieka.
Moje motto życiowe to – Życzliwość
„Wszystkie dzieła dokonują się tylko przez wspólną pracę i pomoc wzajemną” (jest to cytat z czasopisma Nadwiślanin z 1862 r.).

Danuta Brunka
Mężatka - troje dzieci. Z zawodu jestem Fryzjerką. Pracuję i dokształcam się w swoim zawodzie, który daje mi dużo satysfakcji. Należę do KGW w Bielawkach. Jako członkini tego koła często pomagam w organizowaniu różnych imprez dla dzieci jak i dorosłych. Piekę ciasta i przygotowuję inne smakołyki. Gdy jest potrzeba zawsze jestem chętna do pomocy nie tylko radą ale i pracą.

Małgorzata Pikula
Mieszkanka Dalwina, gmina Tczew. Jestem rolnikiem ,wspólnie z mężem prowadzimy gospodarstwo rolne o ogólnym ukierunkowaniu. Jestem matką sześciorga dzieci. Każdą wolną chwilą spędzam z rodziną .Moje zainteresowania to ogród, kwiaty, prace manualne, lubię też gotować. Ostatnio pogłębiam swoją wiedzę o naszym regionie. Od roku jestem przewodniczącą KGW w Dalwinie, od lutego 2007r członkiem Kociewskiego Forum Kobiet oraz członkiem Pomorskiej Izby Rolniczej.

Wiesława Kraińska
Zamieszkała w Koloni Ostrowickiej 8, gmina Gniew. Wykształcenie średnie - rolnicze. Obecnie nie pracuje zawodowo. Mąż Stefan i dwie córki - Karolina 19 lat i Agata 18 lat.
Od maja 2004 roku pełni obowiązki sołtysa w sołectwie Kolonia Ostrowicka. Organizatorka zebrania, na którym dnia 02.02.2005 roku reaktywowano działalność koła KGW w naszej miejscowości; od tego dnia członkini tego koła.
Aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach i imprezach organizowanych przez koło, np. konkursach, w których koło zdobywa nagrody (Bukowiec, Żukowo, Gniew) czy zabawach sylwestrowych, karnawałowych, festynach, które odbywają się na terenie wsi. Aktualnie wielka sympatyczka aerobiku, który odbywa się w naszej świetlicy. Od 23 lat druhna w Żeńskiej Drużynie OSP w Koloni Ostrowickiej.
Zainteresowania: praca społeczna, ogród, dobra książka, haftowanie obrazów.

Maria Lisewska
Mieszkam w Radostowie, gmina Subkowy. Urodziłam i wychowałam ośmioro dzieci są w wieku od 19-30 lat. Teraz mogę udzielać się w innych organizacjach. Po powstaniu w naszej wsi koła KGW zostałam jego członkiem czynnie udzielającym się społecznie, szybko nawiązując kontakt z ludźmi. Jestem radną naszej wsi Radostowo. Po otrzymaniu informacji o stowarzyszeniu postanowiłam wstąpić do Stowarzyszenia Kociewskich Forum Kobiet. Celem nawiązania bliższych kontaktów z
innymi kołami KGW. Moje hobby to działać z młodzieżą, integracji i sporcie.

Teresa Zielińska
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Radostowie.
Urodziłam się w Sztumie. Mieszkam we wsi Radostwo, gm. Subkowy. Od 30 lat jestem w związku małżeńskim. Mam 4 dzieci, 3 synów i 1 córkę. Mam 3 wnusie i 1 wnuka. Od 1998 roku przez dwie kadencje pełniłam funkcję Przewodniczącej Rady Sołeckiej w Radostowie, natomiast w 2005 roku założyłam Koło Gospodyń Wiejskich w Radostwie z inicjatywą ciągłego rozwijania naszej wsi oraz organizowania różnych imprez rekreacyjnych, festynów rodzinnych, wycieczek. Od października
2005 roku należę do Kociewskiego Forum Kobiet w Tczewie pełniąc funkcję sekretarza.
Wspólnie staramy się, aby poprzez nasze koło wspomagać inne koła gospodyń wiejskich w sąsiednich gminach.

Alicja Mykowska
Przewodnicząca KGW Nowa Cerkiew
Celem moich działań jest dbałość o tradycję i dziedzictwo kulturowe. W roku 2005 KGW, któremu przewodniczę wzięło udział w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie” uzyskując dofinansowanie na projekt pt. „Nasza Tradycja”. Celem tych działań było zintegrowanie rodzin i wzbogacenie aktywnych form spędzania wolnego czasu z najbliższymi, zachęcenie mieszkańców do angażowania się życie społeczno – kulturalne wsi. Pod koniec 2006 roku koło było wnioskodawcą projektu pn. ”Mamy ale nie znamy, czyli ferie z gospochami i strażakami” wysłanego na konkurs „Pożyteczne ferie” prowadzony przez Fundację Wspomagania Wsi z Warszawy. Udało nam się uzyskać dotację. Celem naszego projektu było zintegrowanie dzieci i młodzieży podczas zajęć zaplanowanych przez KGW i OSP.
Oprócz prowadzenia KGW, jestem również wiceprezesem Kociewskiego Forum Kobiet.

Wanda Redzimska
Od ponad 35 lat mieszkam w Radostowie.. Ta wieś stała się moim domem. To tu przez większość mojego dotychczasowego życia pracowałam wraz z mężem w naszym gospodarstwie, czkając (tak jak większość rolników na lepsze czasy). Także tu wychowałam 3 wspaniałe córki. Ta wiś to dla mnie przekleństwo i błogosławieństwo zarazem.
Teraz gdy z perspektywy patrzę na swoje życie - nie żałuję podjętych wcześniej decyzji. Z nadzieją patrzę w przyszłość. Członkostwo w Kole Gospodyń Wiejskich i w Kociewskim Forum Kobiet - to dla mnie wrota do innego świata. Tego typu wspólnoty uświadamiają człowiekowi, że życie może zacząć się także po 50-tce. Teraz gdy oddaliśmy gospodarstwo córce, postanowiłam zrobić coś dla siebie i innych. Chciałabym mieć swój wkład w rozwoju naszej małej ojczyzny, nigdy bowiem nie wolno rezygnować z marzeń o lepszym jutrze.

Dorota Liss
Mieszkam w Turzu od dwóch lat. Wcześniej mieszkałam w Tczewie, ale zdecydowanie bardziej wolę mieszkać na wsi. Nie ukrywam, że spełniło się moje wielkie marzenie: „mieć własny kawałek nieba”. W związku małżeńskim jestem od 17 lat, mam pięcioro dzieci, w wieku od 16 do 2 lat. Z wykształcenia jestem nauczycielem przedmiotów muzycznych, uczę również plastyki w szkole podstawowej. Przez wiele lat byłam również organistką w Wielkim Garcu, Subkowach, Skórczu i Turzu. Od czerwca 2006 jestem przewodniczącą KGW Turze.
Moje pasje to: żeglarstwo, język niemiecki, muzyka, konie i współdziałanie z ludźmi tymi dużymi i tymi małymi. Zależy mi na czynieniu świata lepszym przede wszystkim poprzez zmianę siebie. Cechy charakterystyczne: optymizm i otwartość na ludzi.