Get Adobe Flash player

Akademia Tradycji Kociewskich

METRYCZKA PROJEKTU

PROJEKT
„Akademia Tradycji Kociewskich”

BENEFICJENT
Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet

BIURO BENEFICJENTA
Lignowy Szlacheckie 92
83-121 Rudno
Telefon: 585364754
Kontakt:
Krystyna Gierszewska
e-mail: k-gierszewska@wp.pl
telefon: 585364754

PARTNERZY
Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2 83-110 Tczew

ODBIORCA
Grupa 40 osobowa
Płeć: kobieta
Wiek: powyżej 40 lat
Wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie, wyższe
Sytuacja zawodowa: bezrobotna, pracująca
Miejsce zamieszkania: powiat tczewski; 10 osób gmina Gniew, 10 osób gmina Morzeszczyn,10 osób gmina Pelplin, 10 osób gmina Subkowy

NABÓR
Okres realizacji projektu: 1.02.2013 – 31.12.2013.
Okres naboru: 26.02.2013 –  01.03.2013.
Forma naboru: rekrutacja dokonana na podstawie zaproszeń grupy docelowej poprzez:
Akcję promocyjną: ogłoszenia w prasie, na stronach WWW , plakaty, tablice ogłoszeń

CELE PROJEKTU
Cel główny: podniesienie wiedzy i kompetencji u 40 kobiet z gminy Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, niezbędnych do stworzenia lokalnego produktu turystycznego.

Cele szczegółowe:
• zdobycie oraz wzrost umiejętności manualnych z zakresu tradycji kulinarnych, hafciarskich i dekoratorskich u 40 kobiet z obszaru gmin Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy w okresie II-XII 2013
• wzrost wiedzy na temat ekonomii społecznej i przedsiębiorczości
• zwiększenie wiedzy na temat ograniczeń kulturowych płci
• zdobycie wiedzy i doświadczenia na temat praktycznego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

DZIAŁANIA
Realizacja warsztatów: luty 2013 – listopad 2013.
• Warsztaty na temat równości szans kobiet i mężczyzn
• Warsztaty kulinarne oraz opracowanie książeczki kulinarnej „Nieznane skarby kulinarne Kociewia”
• Warsztaty z koronkarstwa i haftu kociewskiego
• Warsztaty z decupage
• Warsztaty malowanie na szkle i ceramice
• Wykłady etnograficzne
• Warsztaty z aranżacji stołu i dekoracji potraw
• Warsztaty z florystyki i wystroju wnętrz
• Warsztaty na temat zakładania i prowadzenia firmy, spółdzielni socjalnej
• Wizyta studyjna do „Garncarskiej wioski” we wsi Kamionka

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
„Akademia Tradycji Kociewskich”