Get Adobe Flash player

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, to ostatni blok w projekcie, w którym odbyły sie dwie grupy warsztatów. Przeprowadzono je w październiku i pierwszej połowie listopada 2013 roku.

Temat pierwszej części warsztatów: "Zakładanie i prowadzenie firmy".

Beneficjentki zdobyły wiedzę o tym, jak założyć działalność gospodarczą, czym jest biznesplan, etapy jego tworzenia, kiedy i po co opacowuje się biznesplan. Uczestniczki podczas warsztatów w grupach dwu-trzy osobowych "zakładały firmę", i opracowywały biznesplan. Wybierały rodzaj działalności gospodarczej, lokalizację firmy, prowadziły rozeznanie rynku, źródła finansowania, obszar działalności, marketing firmy, rejestrację działalności gospodarczej, politykę cen i sprzedazy i wiele innych ważnych elementów. Wszystkie powstałe podczas warsztatów firmy wypacowały zysk.

Temat drugiej części warsztatów: "Zakładanie spółdzielni socjalnej i działalność gospodarcza w NGO".

Beneficjentki zdobyły wiedzę na temat ekonomii społecznej, prowadzeniu działalności gospodarczej przez organizacje pozarzadowe oraz jak ważne jest , aby zadbać o reklamę i promocję działalności. Uczestniczki warsztatów nabyły wiedzę o tym czy i kiedy stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, czy organizacja musi prowadzić księgowość, gdzie rejestuje się działalność gospodarczą i o wielu innych zagadnieniach. Uczestniczki w w 2-3 osobowych grupach sporządziły 24 biznesplany zakładając własne firmy takie jak min. kwiaciarnia „Biała róża”, kawiarnia „Lipa-cafe”, „Cukiernia szarlotka”, dom starców „Pogodna jesień” i wiele innych firm. Wypełniły testy wiedzy z przedsiębiorczości.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
„Akademia Tradycji Kociewskich”